อาคารศูนย์บริการทางสุขภาพ
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับประเทศ

บริษัท แอท ยีนส์ จำกัด

Model : Exclusive Office
ขนาดพื้นที่ : 124.67 ตารางเมตร