MORE THAN DESIGN FOR YOUR BUSINESS
เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์พื้นที่ เพื่อธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

MORE THAN DESIGN FOR YOUR BUSINESS
เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์พื้นที่
เพื่อธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ FINISH BOX EX เป็นผู้ช่วยในการดีไซน์พื้นที่และสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของคุณ

เราขอมอบความไว้วางใจด้วยบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การปรึกษาเรื่องพื้นที่ การออกแบบ ติดตั้ง ขนส่ง ตลอดจนดูแลหลังการขาย
พร้อมรับประกันสินค้าสูงสุด 5 ปี (ตามประเภทสินค้า) โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. รับประกันการรั่วซึม 1 ปี     2. รับประกันงานโครงสร้างอาคาร  5 ปี

หากพบปัญหาการใช้งานอาคาร สามารถปรึกษา สอบถาม หรือติดต่อแจ้งเคลมสินค้าชำรุดให้กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขงาน ภายใน 7-20 วันทำการ

กรุณาเก็บหลักฐานนี้ เพื่อใช้ประกอบการรับประกันสินค้าและบริการ

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ FINISH BOX EX
เป็นผู้ช่วยในการดีไซน์พื้นที่และสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของคุณ

เราขอมอบความไว้วางใจด้วยบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การปรึกษาเรื่องพื้นที่ การออกแบบ ติดตั้ง
ขนส่ง ตลอดจนดูแลหลังการขาย พร้อมรับประกันสินค้าสูงสุด 5 ปี (ตามประเภทสินค้า)
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. รับประกันการรั่วซึม 1 ปี     2. รับประกันงานโครงสร้างอาคาร  5 ปี

หากพบปัญหาการใช้งานอาคาร สามารถปรึกษา สอบถาม หรือติดต่อแจ้งเคลมสินค้าชำรุดให้กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขงาน ภายใน 7-20 วันทำการ

กรุณาเก็บหลักฐานนี้ เพื่อใช้ประกอบการรับประกันสินค้าและบริการ

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ FINISH BOX EX
เป็นผู้ช่วยในการดีไซน์พื้นที่และสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของคุณ

เราขอมอบความไว้วางใจด้วยบริการแบบครบวงจร
ตั้งแต่การปรึกษาเรื่องพื้นที่ การออกแบบ ติดตั้ง
ขนส่ง ตลอดจนดูแลหลังการขาย พร้อมรับประกันสินค้าสูงสุด 5 ปี (ตามประเภทสินค้า)
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. รับประกันการรั่วซึม 1 ปี
2. รับประกันงานโครงสร้างอาคาร  5 ปี

หากพบปัญหาการใช้งานอาคาร สามารถปรึกษา สอบถาม หรือติดต่อแจ้งเคลมสินค้าชำรุดให้กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขงาน
ภายใน 7-20 วันทำการ

กรุณาเก็บหลักฐานนี้
เพื่อใช้ประกอบการรับประกันสินค้าและบริการ

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ขอบคุณค่ะ